Aniół Stróż/II Msza (całość)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł II Msza (całość)
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wydania [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron


Poniżej znajduje się II Msza w całości. Jeżeli chcesz skorzystać z tekstu podzielonego na pieśni, przejdź tutaj.

Tu bijąc się w piersi woła
Co moc jego zdoła:
Boże, Ty nasze kochanie!
Grzechy odpuść Panie!
Odpuść, Panie! grzechy odpuść, Panie!

Jako marnotrawne syny,
Znając się do winy,
My się do Ojca zbliżamy,
Zlituj się nad nami!
Przyjmij nas, Panie łaskawy,
Wybacz nasze sprawy!
Poprawę obiecujemy.
Służyć Tobie chcemy,
Tobie służyć, służyć Tobie chcemy.


B. Na Gloria.


Chwała Bogu, cześć, dzięki,
Od wszelkiego stworzenia;
Moc Boskiéj Jego ręki
Daje znak zbawienia:
Pokój głosi ten w skutku,
Byśmy trwale mieli
I Tobie bez trwóg, smutku,
Służyli weseli,
Służyli weseli.


C. Na Credo.


Wierzę w Boga jednego
Stwórcę nieba ziemi,
Ojca wszechmogącego,
Co rządzi wszystkiemi;
W Jezusa Syna Jego,
Który dla zbawienia
Ludu, z Ducha świętego
Nad bieg przyrodzenia. —

Począł się i narodził
Z Maryi Dziewice.
Nauczając obchodził
Miast i wsiów ulice;
Za nas ukrzyżowany,
Umarł jako znamy,
I w grobie pochowany,
Zstąpił w piekieł bramy.


D. Po Ewangielii przed Kazaniem.


Bogu Ojcu i Synowi,
I równemu Im Duchowi,
Trzem osobom niech będzie,
Trzem osobom niech będzie,
Jednakowa cześć wszędzie.

Niech Cię chwalę Boga mego;
W Trójcy świętej jedynego.
Chwała Twa, wieczny Panie!
Chwała Twa, wieczny Panie,
Niech nigdy nie ustanie.


E. Na Offertorium.


Przyjmij Panie łaskawy!
Ofiary złożone,
To wino i chleb prawy
Od Ciebie stworzone,
Aby w Twe święte ciało,
I krew przemienione,
Żywym, zmarłym zjednało
Na wieki obronę.

Myśl, wolę, serce Tobie
I duszę dajemy;
Rządź niemi w każdej dobie,
Dopóki żyjemy,
Abyśmy należycie
Twe prawa pełnili!
Bez grzechu wiodąc życie,
Nieba dostąpili!


F. Na Sanctus.


Do Boga nasze głosy
Niechaj się podnoszą,
I trzykroć pod niebiosy
Z Aniołami głoszą:
O Święty, Święty, Święty,
Zastępów nasz Boże!
Lud do wiary przyjęty
Niech Cię czcić pomoże.

G. Podczas Podniesienia.


Chwalmy ten nieskończony
Sakrament wystawiony,
Który Jezus tu zostawił
Nam dla obrony.

Ta jego krew i ciało
Dobrem wielkiém się stało.
Gdy go godnie przyjmujemy,
Da nam łask niemało.

Niech Cię uczci lud wierny,
Boże pociech niezmierny!
W czasie głodu, moru, wojny,
Bądź miłosierny.

Błogosław, prosim Ciebie,
Z niebios najświętszy chlebie!
Ulecz, broń nas, ratuj, zasil,
W każdéj potrzebie.

Wierzymy stale Panie,
Żeś tu jest; niech wyznanie,
Które sercem Ci składamy,
Ofiarą się stanie.

Rozum, wolę dajemy,
Serca ofiarujemy;
O Jezu, nasz Zbawicielu!
Kochać Cię chcemy.


H. Podczas Agnus i Komunii.


Cud się wielki przed nami,
Chrześcijanie! staje:
Pod chleba przymiotami
Pan nam Siebie daje,
Tu ciało ubóstwione,
Krew Jezusa żywa,
Na ołtarzu złożone
Zmysłom się ukrywa.

Jezu, Baranku Boży!
Któryś ludzkie winy
Zgładził, niech w nas pomnoży

Ten pokarm jedyny
Łaski twe, byśmy jego
Godnie używali,
I ciebie, Boga swego,
Tém więcéj kochali.
DRUGA MSZA.


A. Na Introit.


Do ciebie odwieczny Panie!
Pokornie wołamy!
Patrz na serc naszych wylanie,
Do ciebie wzdychamy.
Użycz nam Ojcze, pociechy,
I odpuść nam nasze grzechy.
Ciebie z ufnością błagamy,
Zmiłuj się Boże, nad nami!
O zmiłuj się, nad nami zmiłuj się.

Myśmy w naszem obłąkaniu
Od ciebie stronili,
I wbrew twemu przykazaniu
Przewrotnie czynili;
Lecz z żalem grzech nasz uznajem,
Tobie się odtąd oddajem;
Boże litościw bez miary,
Przyjmij serc naszych ofiary!
Serc ofiary! Serc naszych ofiary!


b. Inny Introit.


Z pokorą upadamy
Przed tobą, o Boże!
Niech nas, gdy ci śpiewamy,
Twa łaska wspomoże!
Przyjmij od nas łaskawie,
Podczas tej ofiary
Złożone ku twej sławie
Wraz z nią w pieniach dary.

Dniem przed swą śmiercią srogą
Syn Boży jedyny,
Chrystus, chcąc zgładzić drogą

Swą krwią ludzkie winy,
W wieczerniku się stawił,
Z uczniami pospołu,
Chleb, wino błogosławił,
Mówiąc im u stołu.


c. Inny Introit.


Z odgłosem wdzięcznych pieni
Ku tobie się wznosimy,
Przez ciebie wybawieni,
Twój, Chryste! zgon święcimy.

Zebrani dziś pospołu,
Składamy ci ofiary,
Z jednego ojca stołu
Jednakie bierzemy dary.

Spraw Boże! byśmy zgodni
Jak bracia wiecznie żyli,
Ofiary twojéj godni,
Nauki twe pełnili.


B. Na Gloria.


Wieczna w niebiosach chwała
Niech ci będzie, Panie!
Niech cię uwielbiać cała
Ziemia nie ustanie.
Wszechmocnie ty panujesz,
Ty w twojém imieniu,
I pomyślność darujesz
Śmiertelnych plemieniu.
Wieczna w niebiosach chwała
Niech ci będzie Panie!
Niech cię uwielbiać cała
Ziemia nie ustanie,
Ziemia nie ustanie.


C. Na Credo.


Wierzymy w Boga wszechmocnego,
Stworzyciela przyrodzenia,
Ojca i Pana łaskawego,
Wszystkich żyjących plemienia
Wierzymy i w Chrystusa Pana,
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).