Życie płciowe i jego znaczenie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
>>> Dane tekstu >>>
Autor Augustyn Czarnowski
Tytuł Życie płciowe i jego znaczenie ze stanowiska zdrowotno-obyczajowego
Wydawca Wydawnictwo »Przewodnika Zdrowia«
Data wydania 1904
Druk S. Buszczyński
Miejsce wyd. Berlin
Źródło Skany na Commons
Inne Cała książka
Pobierz jako: Pobierz Cała książka jako ePub Pobierz Cała książka jako PDF Pobierz Cała książka jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron

Życie płciowe
i
jego znaczenie
ze stanowiska zdrowotno-obyczajowego.


Wedle rozmaitych źródeł zebrał i ułożył
Dr. CZARNOWSKI.
Błędny przesąd uśpił ludzi;
Szczera prawda niech przebudzi!


Wydanie drugie, dopełnione.
Z licznemi rycinami.


BERLIN.
NAKŁADEM WYDAWNICTWA »PRZEWODNIKA ZDROWIA«
(Czarnowski, Berlin, Karlstr.32.)
TREŚĆ


(Oddzielne liczby przy rozdziałowych zagłówkach oznaczają początkowe strony odnośnych rozdziałów; pośrednie liczby w nawiasach przypominają kolejne strony obejmujące przedmioty omówione poprzednio).
str.
 
Istota życia, jego warunki i objawy, prawo odżywiania i rozwoju; prawo rozpłodu (1). — Ważność życia płciowego w przyrodzie (2). — Płodność jedyną dźwignią trwałości i rozwoju (doskonalenia). Wyższość gatunku nad jednostką. Osobliwe dary człowieka (3). — Nieoględność ludzka źródłem klęsk. Mylne poglądy — błędne czyny (4). — Odwieczne prawodawstwo. Obłudna skromność źródłem nerwowości (5). Wadliwy kierunek wychowawczy. Zło tylko w nadużywaniu (6). — Potrzeba jasnego pojęcia o życiu płciowem (7....)
 
Głos ludu (vox populi) o moralności. Popęd płciowy zwierzęcy a obcowanie duchowe (8). — Co szkodliwe to niemoralne. Zwierzęta sobie nie szkodzą (9), — Świadomość w postępowaniu podstawą szczęścia. Człowiek zmysłowo rozpasany niższy od zwierzęcia (10). — Marnowanie życia przez brak zdrowej woli (11). — Rozpasanie zmysłowe źródłem innych zboczeń (12). — Stosunek płciowy dźwignią życia „sercem ludzkości“. Wczesne przysposabianie młodzieży ku małżeństwu (13). — Dla kogo przeznaczona ta książka? — Dla wszystkich pragnących szczęścia (14).
 
Rozmnażanie powszechnem prawem. Mlecz i ikra (15). Z dwóch połów przeciwnościowych jedna całość dwubiegunowa — płód (17). — Mieszanie się zobopolnych jąderek — u człowieka we wnętrzu kobiety. Narządy płciowe męskie: jądro, przyjądrze (17). — Rysunek 1: jądro z otoczeniem; rys. 2: plemniki. Sznur nasienny. Żyjątka plemne (18); ich drobność, ruch, własności. Rys. 3: misterna budowa przyjądrza (19).
— Rys. 4: pęcherzyki nasienne. Stan bezpłodności. Właściwości ścianek przewodu nasiennego (20). Rys. 5: męskie prącie. Jego podwójne przeznaczenie i własności (21). — Rys. 6: narządy płciowe męskie. Wpływ rdzenia pacierzowego. Przeważne znaczenie móżdżka; związek jego połów z przeciwnemi jądrami. (22): dowolny wzwód. Rys. 7: zarys części rodnych kobiecych. Oczywista różność narządów kobiecych od męskich: położenie wewnątrz ciała. Jajniki (23). — Rys. 8: narządy żeńskie. Otrzewna, pęcherzyki„Graafa“, jajko ludzkie, zarodkowy pączek; zarodkowa plamka — jej drobność (24). — Rys. 9, 10 i 11: jajko kobiece (26). — Rys. 12: narząd rodny. Związek jajnika z jajowodem i macicą. Strzępek jajnikowy. Ważność, postaci wielkość macicy (20); jej ciałko, szyjka, usta (27) Jajko ludzkie. Ustrój kobiecy w nowym stanie. Rozwój płodu. Główne różnice płciowe (28): w położeniu gruczołów zarodkowych. Dusza męska i żeńska — przeciwności koniecznie do siebie należące. Niedorzeczność bezwzględnego urównywania płci. Przeciwnościowy pociąg dzieci ku rodzicom (29). Prostota świata w podziale na dwie części, wzajemna tęsknota — szukanie się i znalezienie. Różnice płciowe w cechach zewnętrznych. Porównanie budowy (30). — Rys. 13: — mężczyzna; Rys. 14: — kobieta. Męska poczuciowa działalność; żeńskie bierne poddanie. Kobieca piękność (31); jej porównanie z kształtami męskiemi (32). Rys. 15: dolne odpasie męskie. Rys. 16: — żeńskie (33).
 
Szkic anatomiczno-fizjologiczny. Mózg czaszkowy a miednicowy (34). — Wyjątkowy stan wskutek rzezania. System mozgowy a system sympatyczny (35). Rys. 17: ludzki układ nerwowy. — Uwydatnienie znaczenia móżdżka: doświadczenie nad chłopcem, przebitym w serce (36). — Rys. 18: mózg i móżdżek. Wzajemny wpływ skrajnych biegunów nerwowych. Bezpłodność skutkiem jednostronnego natężania mózgu dziewczynek (37). — Rys. 19: kręgosłup (38). — Wpływ naprężnego życia nerwowego na gruczołki zarodkowe (39). — U sławnych mężów często dzieci niedołężne. Cierpienie mózgu przez nadużycia narządów płciowych (40).
 
„Niewinność“ dziecięca. Dojrzewanie narządów płciowych. Przedwczesne rozbudzenie wyobraźni. Przyczyny mechaniczne (41). — Na co mają baczyć rodzice i wychowawcy? Wstydliwość uzasadniona (42).
 
Bezskuteczność utrzymywania dzieci w „niewinności“. Niedorzeczność powiastek „o bocianie“ itp.. Doszukiwanie się prawdy pokryjomu. W nieświadomości bezodporność (43). — Wstyd li wość podpierana pouczaniem prosto-wzniosłem — w domu i w szkole (44). Unikanie schybień. „Niewinność“ udawana. Podniesienie własnych poglądów (45). — Rozsądne pouczanie:
przykład 1 — kocięta (46); — przykł. 2 — córeczka z pod „serca matki“; przykł. 3 — matka w połogu (47); — przykł. 4 — wdowa z dorastającymi synami (48). — A. Wstydliwość a uświadamianie młodzieży: wstydliwość wrodzona (48): u dziewczynek. Bierne stanowisko niewieście. Miłość zdobywcza (49). — Uświadamianie z umiejętnem stopniowaniem (50). — Ważność prawidłowego kierunku. W świadomości prawdziwa wstydliwość i cześć ku rodzicom (51). — Umysłowy rozwój dzieci — kształcenie woli. Domowe pouczanie — szczere, proste; szkolne — czyste, wzniosłe (52). — Obowiązki rodziców co do wyboru szkół: praktyczne sposoby. Porządność nauki szkolnej (53). — B. Właściwa kolejność w pouczaniu (54): państwo roślinne — rośliny bezpłciowe; dalej pyłek i jajeczka (54). — Rys. 20: mieszki pylnikowe. Rys. 21: kwiat wilczej jagody (Atrapa belladonna). Spostrzeżenia badaczy względem urozmaicenia odmian kwiecia (55). — Rys. 22, 23 i 24: części kwiatu wilczej jagody. Noszenie pyłku kwiatowego przez wiatr lub owady (56). — Rys. 25: zalążnia wilczej jagody. Rys. 26: jej przekrój podłużny. Rys. 27. słupek śliwki. Wywzajemnienie — miód za pyłek. Uwięziony w kwiatku! Pełnia poezji (57). — Rys. 28: żeński kwiat turzycy; rys. 29: jej kwiatostan. Czystość dziecięcej uciechy. Pierwotne zasady moralnej towarzyskości. Naturalna kolejność (58). Rys. 30: orzech włoski. Rys. 31: kwiatostan brzozy. Stopniowe powiastki przyrodnicze (59). — Życie płciowe zwierząt: narządy płciowe ukryte we wnętrzu. Wstydliwość wynikająca ze skromności (60). — Mózg wiedny; płciwo bezwiedne. Zewnętrzne odznaki męskie u zwierząt i u ludzi (01). — Instynkt według celu powszechnego. Wzajemne szukanie się samczyków i samiczek wśród owadów, — początkowy obraz miłości (62). — Utrwalenie związku przez troskliwość o potomstwo. Zdolność ptasich samców do śpiewu, pląsów. Walki: odwaga, zgrabność. Osobiste pieszczoty — związek duchowy (63). — Samiczka matką; samczyk opiekunem. Stosunki duchowe śród ptaków; ich pouczające życiorysy. U zwierząt ssących duchowy związek spotęgowany (64). — Natężne ubieganie się o wybraną samicę. Zaciekawienie dzieci poważnością płodzenia. Ześrodkowanie sił samicy ku macierzyństwu. Samozaparcie i odwaga matki gwoli dziatwy (65). Cnoty społeczne zwierząt podstawą zdrowej literatury dla młodzieży. Opiewanie cudów przyrody. Uprawianie wyższości duchowej (60). — C. Wyższość duchowego stanowiska człowieka: przewaga w człowieku układu nerwowego. Z wolnej woli doskonalenie się lub upadek (67). — Kodzajna miłość źródłem szczęścia. Wzniosłość prawowitych stosunków. Streszczenie nauki o czynnościach płciowych (68). — Działanie odruchowe siły męskiej. Stan chorobliwy wskutek podrażnień. Celowość wstrzemięźliwości zmysłowej. Zgubność marnowania sił płciowych (69). Popędy na uwięzi. W stosunku cielesnym miłość duchowa; spółkowanie wzniosłe, z poważną odpowiedzialnością. Kierowanie młodzieży ku trwałemu szczęściu: popieranie moralności szczerą oświatą (70). — Wczesne uodpornienie. Przeciwwaga istniejącemu zepsuciu. Gleba uprawiona dla miłości życiodajnej. Możność i wdzięczność
doskonalenia się (71). — Wzniesienie młodzieży ku wiecznej rozkoszy powszechnej (72). W jaki sposób uświadamiać dorastające dziewczęta o życiu płciowem? (72). Wrodzona odporność wstydliwości; zdradność wrażliwości (72). — Przykładne pouczanie córki przez matkę (73): wstępne celowe rozczarowanie (74); otwarcie nowego widnokręgu (76). — Płciowe przejścia roślin (76): usłużność owadów. Podziw ogólnych stosunków: cześć ku Stwórcy (77). — Rozwój jajka zwierzęcego i ludzkiego. Odpowiedność samowiednej wstydliwości i obyczajności (78). — Poznanie prawdziwego przeznaczenia. Kierunek duchowy według niewieściej godności ludzkiej (79).
 
Obojętność istniejącego prawodawstwa ku zagadkom życiowym. Działanie odwionu płciowego na nerwy płci drugiej. Zmiany w dorastającem dziewczęciu (80). — Woń płciowa. Odwion czystej dziewicy. Rozwój niewieści: pierwsze zakochanie, kobiecość. Czynniki woni płciowej: rozkoszowy i trwożny (81). — Woń płciowa przy drugiem zakochaniu dziewczyny. Rozkoszna trwoga młodzieńcza. Narażanie dziewcząt na drapieżny wybuch namiętności męskiej (82). — Bezwład kataleptyczny: niebezpieczeństwo niezależne od woli. (83). — Stosunkowe bezpieczeństwo młodzieńców. Zobopólna ostróżność i zalety przestawania międzypłciowego (84). — Wprawa do pływania w bieżącej wodzie życiowej (86).
 
Wstydliwość dziewicza. Samopoznanie młodzieńców (86). — Dbałość o prawidłowy rozwój. Unikanie podrażnień. Sprostowanie pojęć o potrzebnej ostrożności (87). — Różność wpływów z uobrażeń zwyrodnionych a widoków czystej przyrody. Rozstrajanie wyobraźni drogą słuchu (88). — Widowiska pobudzające a oglądanie muzeów (811). — Ostrzeganie proste i wyraźne (90). — Widok pięknych kształtów wzorem pouczającym (91). — Denerwujące przeciążanie pracą umysłową (92). — Niedorzeczność przedwczesnych popisów i budzenia w dzieciach sztucznej ambicji (93). — Zgubność przymusowej gorliwości do nauki. Korzystność nadążenia w słusznym czasie (94). — Brak rodzicielskiej wyrozumiałości (95). Słabości z wysiłków umysłowych. Równomierne kształcenie ciała i ducha. Usuwać alkohol! (96) — Mechaniczne wpływy drażnideł. Mniemane własności „wzmacniające“ wina i piwa (97). — Objadanie się — zaparcie żywota, powstrzymanie moczu (98). — U dzieci brak ruchliwości oznaką niezdrowia (99). — Ruchliwe zabawy pokojowe. Oględność w ćwiczeniach gimnastycznych. Utwardnianie młodzieży właściwemi żywiołami i czynnikami (100). — Dla młodzieży wczesny i obfity sen wśród odpowiednich warunków (101). — Chłodne obmywania i kąpiele wodne oraz słoneczno-powietrzne. Ruch podczas i po kąpieli. Przewiewna odzież (102). — Zbyt szczelne otulanie. Precz bezczynność, samotność i złe towarzystwo (103). — Baczność od kolebki. Postępowanie z dziećmi kalającemi się marnopłceniem (onanją):
niebezpieczeństwo od niemowlęctwa (piastunki!). Budzenie się popędu płciowego u młodzieży (1041. — Łatwość wpadnięcia w nałóg. Szczególna uwaga w życiu wlelkomiejskiem. Zewnętrzne poznaki. Gorący uczynek lub szczere wyznanie (105). — Czem odzwyczaić dziecko nałogowe? Czy karać — kiedy i jak? Spostrzeżenia hygienisty: obarczenia płciwa materjami obcemi, których... (106)... chłosta nie wydala! Łagodność — poufne wynurzenie, skuteczne pouczanie (107). — Odrażać, nie przerażając — pokrzepiać; nie dobijać. Przyczyny materjalne stałe lub przypadkowe (108). Rys. 32 i 33: glistnica ludzka. Próżnowanie lub zbytnie zmęczenie. Trzymanie rąk we śnie (109). — W ostatecznej potrzebie kaftanik nocny (rys. 34). Dom i szkoła ręka w rękę. Szkoły rozdzielnopłciowe (110). — Krępowanie dzieci w zaspokajaniu potrzeb. Lubież wskutek natężenia umysłu: zwierzenie byłej ofiary nadużycia mózgu (111 i 112), koniec, zwierzchnia — ścisły związek mózgu z płciwem. Niedorzeczność leczenia rzucaniem w objęcia wszeteczeństwa (113). — Wszechstronne zachowanie ku małżeństwu (114).
 
Upływy zjawiskiem miejscowem. Kiedy wytryski mogą szkodzić? (114). — Młodzieńczy okres rozwoju. Wpływ nasienia na ustalenie męskości (115). — Ważność umiarkowania i pracy cielesnej. Upływy chorobliwe. Wytryski nieszkodliwe. Zdanie d-ra Ribbinga (116): niewinność wytrysków mimowolnych a osłabienie przez wynikające z podniecenia wyobraźni. Łączenie pracy umysłowej z cielesną (117). — Miesiączkowanie: jego istota według poglądów dawnych i nowych. Siła osmotyczna (118). — Zatrzymywanie się miesiączki na rzecz płodu i mleka. Miesiączka cechą wyłącznie ludzką (119). — Okresy wieku występowania i ustępowania miesiączki. Rozprawka d-ra Hojnackiego: Przedwczesne miesiączkowanie u dziewcząt miejskich (120). — Właściwy kierunek i ostrzeganie młodych dziewcząt. Wpływ na miesiączkę natęinego ruchu i wzruszeń (121). Objawy nadzwyczajne i odpowiedne zabiegi. Zwiększenie czystości. Wstrzemięźliwość w pokarmach i napojach (122). — Zapobieganie uszkodzeniom ciała. Przepaski i poduszeczki (rys.) (123). Przesądy o młodzieńczej wstrzemięźliwości (124).
 
Dziejowe wytwarzanie się małżeństwa. Wielożeństwo i jednożeństwo (125). — Związek instynktowy zwierzęcy a samowiedny ludzki. Wyższość pociągu duchowego (126). — Niezupełność małżeństwa w wielożeństwie; konieczność jednożeństwa (127). — Przyrodna dążność człowieka ku związkowi wyłącznemu (128). — Rozkoszność stosunku płciowego w małżeństwie. Ważność cnót małżeńskich w sprawach społecznych. Ogniwa rodzinne spójnią ludzkości (129). — Szczęście domowe dźwignią postępu. Zastrzeżenie od nietrafnych kojarzeń (130). —
 
Rozwój rodu z miłości. Przyrodność związków małżeńskich (131). — Stopnie wierności małżeńskiej u zwierząt. Miłość moralną koniecznością doskonałego płodzenia. Sakrament jednożeństwa (132). — Związki wedle Boga a samolubnie widokowe. Pomyłki w rachubie (133). — Przymusowe małżeństwo źródłem wiekopomnych chorób (według Micheleta) (134). — Potworne hasło: „mniej dzieci“! Przyrodność faktów przeciw nych (135). — Błogość samozaparcia z miłości. Równość praw i obowiązków „głowy i serca“ (136). — Dzieci bogactwem; nędzą samolubstwo. Prawa pokoleń przyszłych i obecnych (137)... A. Uposażenie młodzieży ku szczęściu w małżeństwie (137). — Równoważność zobopólnych uposażeń w cnoty. Dawanie a przyjmowanie (138). — „Syn wszystkiem; córka niczem“. Samolubność męska — powierzchowność kobieca. Blask „ramki“ krzywdą dla „obrazu“ (139). — Młodzieniec „spadkobierca“, dziewica „posażna“ a doskonalenie się osobiste. Próżnia łatwości a smakowitość chleba „w pocie czoła“. Potęga pracy, prawdy i dobra (140). B. Stan małżeński jako przedłużenie i ochrona życia osobistego: bezżeństwo z pobudek istotnych a nieżenność dla przeszkód pozornych (141). — Kłamliwość życia młodzieńców „krótko a dobrze“. Zarys prawodawstwa ochronnego. Wychowywanie dziewcząt ku zbytnim zabiegom o powierzchowność odrazą dla myślących mężczyzn. Zacofanie „przodujących“ warstw społeczeństwa (142). — Mądralstwo nowoczesnych „prorokiń“ a kobiety istotnie rozsądne. „Małżeństwo szczytem wszelkiej oświaty“ (Goethe). Przepisy Hufelanda (143) dla najdłuższego korzystania z darów przyrody. Wzajemna wartość dobrych małżonków według św. Pisma. Małżeństwo „krynicą młodości“ (dr. Plosz). Śmiertelność młodych mężatek miejskich a trwałość sił i piękności wieśniaczek. Częstość obłąkania śród bezżennych i niezamężnych (paryski d-r Debay). Podobne wykazy statystyki pruskiej (144). — Stan małżeński zmniejszeniem ilości samobójstw (statystyka pruska) (145). — Odsetki osób dochodzących 70-go roku życia (Hufeland). Niemiecka porównawcza statystyka śmiertelności mężczyzn nieżonatych a żonatych. Francuska statystyka martwonarodzonych w małżeństwach a poza niemi. Mylność samolubnej rachuby (146).
 
Upadek narodów z braku wzorowych rodzin. Małżeństwo sakramentem. Zgubność panowania materjalizmu (147). — O ile uwzględniać stosunki gospodarcze? Przeważne znaczenie warunków zdrowotnych (148). — Stosowność i odpowiedność wieku małżonków. Małżeństwa przedwczesne powiększeniem śmiertelności (149). — Statystyki francuskie i postrzeżenia szwedzkiego d-ra Ribbinga (150). — Śmiertelność niedojrzałych matek w stosunku do męskiej. Chorobowy wpływ na potomstwo według pisarzy angielskich (151). — Małżeństwo spóźnione — dzieci słabowite. Przedwczesna owocowość młodych drzewek (152). —
Karłowacenie ras zwierząt łączonych przedwcześnie. Większa troskliwość o pola i bydlęta niż o własne potomstwo (153). — Dziedzictwo po rodzicu słabszym. Dziedziczne potworności i kalectwa. Cztery wybitne przykłady (dwa z Darwina) (154); ich rodzajowa liczność. Śmiertelność dzieci wyrobnic metalowych. Zobopólna dziedziczność chorób zaraźliwych (syfilis) (155). — Przeszczepianie choroby na dziecko, nawet mimo matki. Leczenie natężne dla zupełnego wyzdrowienia (156). — Dziedziczne obarczenie skłonnością do gruźlicy (suchoty) i w ogóle chorób piersiowych (dzieci d-ra Z.) (157). — Poświadczenie lekarskie. Dziedziczny wpływ rodzin suchotniczych na umysłowy stan potomstwa (d-r Brehmer). Dziedziczność padaczki (badanie Echeverria) (158). — Dziedziczne ułomności (głuchoniemi według Graham-Bell’a). Kojarzenia niby „filantropiczne“! Odbijanie się na potomstwie: raka, cukrzycy, podagry, zaniku mlecza, kalectw, niedołęztwa (159). — Małżeństwo pomiędzy blizkimi krewnymi (według Mantegazzy dzieci cierpią w 4/5 razach). Ustępstwa wyjątkowe przy zobopólnie dobrem zdrowiu (160). Inne choroby i ogólny stan zdrowia. Różność narodowości lub religji (161). — Dzieci pijaków — wiadomości statystyczne (162 — 165). — Wzorowe zaprzysiężenie Amerykanek przeciw alkoholowi (165). Wczesne ratowanie się od związku z nietrafnego wyboru: żal czasowy; wyrzuty dośmiertne (166). Treść wskazówek do rozsądnego wyboru małżonków (167 i 168).
 
Poślubne objadanie się i opijanie. Przezorność przyrody w noc poślubną (160). — Dzieci człowieka wyjątkowo pijanego (170). — „Za zdrowie“ — na chorobę! (171). — Taniec umiarkowany a hece karczemne i weselne (172). — Nadmierne tańczenie z „panną młodą“. Zamiast ślubnych podróży (173): spokojne obcowanie z przyrodą (174). Częsta delikatność pierworodnych dzieci. Wizyty z „oblewaniem“ nowego stadia (175). — Miodowe miesiące do podeszłego wieku (176).
 
Niemiecka hyperkulturalna chęć „uszczęśliwiania“ innych swą zgnilizną (177). — Rozpasanie płciowe żołdaków europejskich w Chinach. Liczność syfilityków w Prusiech. Stowarzyszenie niemieckie a polskie ku zwalczaniu syfilisu. Statystyka prostytucji w Rosji (178). Petersburg. Warszawa. Ograniczenia w Londynie i w Berlinie. Piśmiennictwo dotyczące prostytucji (179). Nasze wielkie miasta i wszeteczeństwo ustępowe, uliczne oraz stręczycielskie! (180) — Czy przedajność płciowa „zło niezbędne“? — „Czynnik“ męski (181). — „Biernik“ żeński. — „Szczujnik“ średni. Wzór Sparty a nowoczesna cywilizacja (182). — Ludożerczy „kodeks“ napoleonowski a ludolubne prawo rosyjskie, jako „światło ze Wschodu“ (183). Równoległość przykładu postępowania jednostek. Wzorowość Czarnogórzan. Przez prostytutki — gruźlica (185) według d-ra Bernheim’a. „Czynnik męski“ sprawcą 99 na 100 wpadnięć kobiet w prostytucję; jego bezkarność (186). —
Los ofiar. Przerażenie lekarzy. Głos d-ra Wysłoucha (187). — Zarzuty prostytutkom a ich dola. Niedostateczność oględzin jednostronnie żeńskich. Współdziałanie alkoholu (188); jego bratni uścisk z prostytucją. W pierwszym kieliszku początek pijaństwa. Odwieczne rozprawy o umiarkowaniu a nasze coroczne 400 miljonów na alkohol (189). — U nas pijaństwo wzrasta!! — Oczywiste skutki pijaństwa zewnątrz i wewnątrz (190). — Rysunki: smutne następstwa używania alkoholu (191). — Rozum utonął; pozostało pragnienie.... skończyć! Przeróżność zdradnych napitków (192). — Morały bez przykładu są „martwe“! — Wymaganie moralności a budżety państwowe. Opłakane stosunki mieszkalne (193): (Warszawa, Lwów, Kraków); podberlińskie lepianki żniwlarskie (Schnitterhaeuser). Zwalczanie niemoralności rozumnem wychowaniem młodzieży (194). — Godziwe obcowanie międzypłciowe według d-ra Ribbinga. Powołanie kobiety do zwalczania niemoralności. Odznaczenie się wielu niewiast polskich. Wpływ matek i żon na kształcenie ducha społeczeństwa. Wezwanie Marttegazzy (195). — W kobiecie więcej prawdy, prostoty!.... w strojach (196). — Solidarności kół naukowych! (197). — Obojętność ogólna i odpowiedzialność szczególnie sfer „wyższych“! — Prostytucja uznana a modne stadła „prawe“ (198). — Wszeteczeństwo ślubne: związek nie z miłości a dla zysku — dozgonne przeniewierstwo (199). — Przedrodne przekleństwo na dzieciach. Zakażenia z ustronia — dziedzictwem nowych pokoleń. Prawa do usług przemocy. — Występki męskie a błędy kobiece (200). — Dla „wstydliwego“ społeczeństwa „cywilizowanego“ — macierzyństwo z miłości „upadkiem“, owoc jego „wyrzutkiem“; sprawca „bohaterem“! (201). — Najemnictwo przelotne a zaprzedanie dożywotnie. „Ostatni pierwszymi“ (202). — Świętokradzkłe związki z przymusu lub rachuby. Wczesne usposabianie młodzieży ku małżeństwu z miłości wedle Boga (203). — Obyczajowe dopełnienie spójni istniejącej. Rozstanie się szczere a pozostawanie razem obłudne. Niewola duchowa źródłem ułomności moralnych (204). Miłość samowiedna ochroną sakramentu. Główne przyczyny istniejącej niemoralności. Zasada szlachetnego przodowania „Noblesse oblige“ (205). — Pierwszorzędne założenia szczerze moralnej cywilizacji (206). — Zakończenie 2-go wydania (207 i 208).
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Augustyn Czarnowski.