Śpiewnik kościelny/Zjawiło się nam dziś

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIEŚŃ XIV.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
f4 \stemUp a4 \stemDown c4 | \stemUp a4. (g8) f4 | \stemDown f'4 f4 f4 | e4 f2 \bar ":|" \break
f4 c4 d8 [e8] | f4. (e16 [d16]) c4 | d4 d4 d4 | c4. (bes8) a4 | \break
c4 a4 c4 | bes4 \stemUp g4 \stemDown bes4 | \stemUp a2 g4 | f2 r4 \bar "|." \break
}
\addlyrics { \small {
Zja -- wi -- ło się_ nam dziś cóś no -- we -- go,
Któ -- ry gło_ -- si__ -- li i roz -- no -- si_ -- li,
A -- nie -- li, A -- nie -- li, A -- nie -- li
}}
\addlyrics { \small {
Po -- kój na ten_ świat przy -- no -- szą -- ce -- go.
}}


Zjawiło się nam dziś cóś nowego,
Pokój na ten świat przynoszącego:
Który głosili i roznosili,
Anieli, Anieli, Anieli.

Chwała bądź Bogu na wysokości,
A ludziom pokój na tej nizkości:
Dziwna nowina, zrodziła Syna, . . Maryja.

Lecz to dziwniejsza iże dziewica,
Zrodziła Syna a bez rodzica:
Jego powiwszy, w żłobek włożywszy, Całuje.

Takie radości są ogłoszone.
Ażeby światu były wiadome:
Co gdy słyszeli, wnet pobieżeli . . Pasterze.

A bieżąc w drogę pilno spieszyli,
Aż do Betleem miasta przybyli:
Tam wraz witali, dary składali . . Dzieciątku.

Oto przynosim dary dla ciebie,
Nie gardź lecz przyjmij wszystkich do siebie:
Odpuść nam winy, Synu jedyny . . Maryi.


Bogiem cię prawym być wyznawamy,
Maryją Pannę za Matkę mamy;
Za ojca twego domniemanego . . . Józefa.

Teraz padamy do nóżek twoich,
Nie racz opuszczać pastuszków swoich:
Oddajem siebie gdy już od ciebie . . Idziemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).