Śpiewnik kościelny/Zgińcie z oczu bogactwa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Zgińcie z oczu bogactwa
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie I jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XVIII.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4

\autoBeamOff
\repeat volta 2 {
f8 f a4 c |
f8 f c2 |
bes8 bes bes4 d | \break

d8[ bes] a2 } \repeat volta 2 {
a8 bes  g4. c,8 |
f8 f a4 c | \break

a8 bes g4. c,8 |
f8 f a4 c |
c8 a bes4 g8[ e] | \break
f2 f4 }
}
\addlyrics { \small {
Zgiń -- cie z_o -- czu bo -- ga -- ctwa, za nic zło -- te gó -- ry
Nie je -- ste -- ście mi ła -- ko -- me,
Be -- tle -- em -- ską wo -- lę sło -- mę, 
i ką -- cik o -- bo -- ry.
} }
\addlyrics { \small {
Ser -- ce się was nie chwy -- ta, o -- błu -- dne po -- zo -- ry:
} }


Zgińcie z oczu bogactwa, za nic złote góry
Serce się was nie chwyta, obłudne pozory:
Nie jesteście mi łakome,
Betleemską wolę słomę,
i kącik obory.

Tam szczęśliwe ubóstwo, tam nędza bogata,
Niebo z skarbów obdziera i z Bogiem się brata:
Ile Bóg jest w sobie drogi,
Tyle mają te barłogi,
Ta bydlęca chata.

Słyszę miłe śpiewanie, Anielskie kapele,
Komuż niebo wygrywa tak radosne trele?
Być to musi że wesoło,
Przy ubóstwie stawia czoło,
Bóg mój w ludzkiem ciele.

Cóżeś znalazł jedyny Boski Synu w żłobie?
Czem cię ziemia daruje ulubionem tobie?

Czego niebo nie szafuje,
Znalazł czem się kontentuje,
W najuboższej dobie.

Z nieba zstąpił skwapliwie dla ludzkiej zdobyczy,
Niedostatek z niedolą w zysku swoim liczy:
A na zastaw stawia Bóstwo,
Aby w skarbie miał ubóstwo,
W niem samem dziedziczy.

Na cóż ludzie niebaczni utarczki jak w boju,
O doczęslle bogactwa toczycie do znoju?
Uczy dziecię z nieba dane,
Że ubóstwo szacowane,
W lepszym stawia stroju.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).