Śpiewnik kościelny/Witaj Święta i poczęta

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Witaj Święta i poczęta
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XI.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4. c8 f4 g4 | a4. g8 a4 bes4 | \stemDown c2 bes4 a4 | bes4 (a4) g2 }
  c4. bes8 a4 c4 | bes4. a8 bes2 | a4. bes8 c4 bes4 | \stemUp g4. f8 g2 | \break
  f4. c8 f4 g4 | a4. g8 a4 bes4 | \stemDown c2 bes4 a4 | \stemUp g2 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Wi -- taj Świę -- ta i po -- czę -- ta nie -- po -- ka -- la -- nie!
  Wi -- taj czy -- sta Pa -- nien -- ko, Naj -- jaś -- niej -- sza Ju -- trze -- nko,
  Wi -- taj świę -- ta, w_nie -- bo wzię -- ta, Nie -- po -- ka -- la -- na.
}}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ry -- ja śli -- czna li -- li -- ja, na -- sze ko -- cha -- nie;
}}


Witaj Święta i poczęta niepokalanie!
Maryja śliczna lilija, nasze kochanie;
Witaj czysta Panienko,
Najjaśniejsza Jutrzenko,
Witaj święta, w niebo wzięta,
Niepokalana.

Twą pięknością, niewinnością, nieba górujesz;
Dostojeństwa i Panieństwa wszystkie celujesz;
W pierwszym Panno momencie,
Święte twoje poczęcie,
Jaśniejące jako słońce,
Niepokalanie.

Sam Bóg święty z ciebie wzięty dla tej przyczyny,
Żeś się stała i została zawsze bez winy;
Tyś przed wieki przejrzana,
I za Matkę wybrana,

Jezusowi Chrystusowi,
Niepokalana.

Twoje Państwo i poddaństwo świat, nieba Pani!
Cesarzowie, Monarchowie, twoi poddani;
Dla twojej niewinności,
Dał ci Bóg z swej hojności:
Żeś poczęta zaraz święta,
Niepokalana.

Luminarze chociaż w parze, nie tak jaśnieją,
Bo przy świętem Poczęciu twem, zaraz blednieją;
Tyś nad słońce jaśniejsza,
I nad gwiazdy śliczniejsza;
Jako zorze w swojej porze,
Niepokalana.

Sami święci w niebo wzięci nie wyrównają,
Twej piękności i czystości, którąć przyznają;
Wszyscy ci się dziwują,
Niewinność twą szanują:
Żeś tak święta, z Anny wzięta,
Niepokalana.

I świat cały, choć zuchwały, twoje poczęcie
Niepokalane wysławia, w pierwszym momencie;
Wszystkie razem stworzenia,
Wyznają bez wątpienia:
Żeś jest droga Matka Boga,
Niepokalana.

Więc cię sławiąc, błogosławiąc, Panno prosimy:
Niech czystemi, niewinnemi, zawsze będziemy,
Za to życie dajemy,
I mocno wyznajemy:
Żeś jest święta i poczęta,
Niepokalana.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).