Śpiewnik kościelny/W Sakramencie utajony

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł W Sakramencie utajony
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało I
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało I jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało I jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało I jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ IV.
Podczas Błogosławieństwa Najśw. Sakramentem.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f4 e4 f4 g4 | a8 [g8] f8 [e8] f8 [d8] c4 | a'4 a4 g4 \stemDown a8 [c8] | \break
   \stemUp bes4 a4 g4 r4 }
  \repeat volta 2 {
   \stemDown c4. bes8 a8 [bes8] c8 [d8] | bes4. a8 g8 [a8] bes8 [c8] | \break
   a4 c4 d4 c8 [bes8] | \stemUp a4 g4 f2 } s1
  }
\addlyrics { \small {
  W_Sa -- kra -- men -- cie u -- ta -- jo -- ny Zba -- wi -- cie -- lu nasz Pa -- nie!
  Bądź -- że od nas po -- chwa -- lo -- ny,
  Przez na -- bo -- żne śpie -- wa -- nie.
}}
\addlyrics { \small {
  Z_Pa -- nny czy -- stej na -- ro -- dzo -- ny,
  Du -- szy na -- szej ko -- cha -- nie;
}}


W Sakramencie utajony
Zbawicielu nasz Panie!
Z Panny czystej narodzony,
Duszy naszej kochanie:
Bądźże od nas pochwalony,
Przez nabożne śpiewanie.

W Majestacie swym niezmierny,
Tobie my się kłaniamy;
Pobłogosław lud twój wierny,
Pokornie cię błagamy;
Zbaw nas Jezu miłosierny,
Jako w tobie ufamy.


Chwała tobie w tej świętości,
Którąś dla nas jedynie,
Postanowił z twej miłości,
Niech na wieki nie ginie;
A po śmierci z twej dobroci,
Niech nas niebo nie minie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 

]]]