Śpiewnik kościelny/W Betleem mieście Jezus się narodził

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Szczęśliwa kolebko W Betleem mieście Jezus się narodził Wraz pochwalmy
Szczęśliwa kolebko W Betleem mieście Jezus się narodził Wraz pochwalmy
Kolędy

PIEŚŃ XIX.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
f4 \stemDown c'8 [bes8] \stemUp a8 [g8] | \stemDown a8 [g8 a8 bes8] c4 |
\stemUp f,8. e16 f8 [g8] \stemDown a8 [bes8] | \break \stemUp g2 f4 \bar ":|" |
\stemDown a4 bes8 [a8] \stemUp g8 [f8] | g8 [f8 g8 a8] g4 | 
\stemDown a4 bes8 [a8] \stemUp g8 [f8] | \break
g4 \stemDown a8 [b8] c4 | bes8 [a8] \stemUp g4 g8 [a8] | g2 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
W_Be -- tle_ -- em_ | mie_ -- -- ście | Je -- zus się_ na_ -- ro -- dził,
We -- so_ -- ło_ | te_ -- -- dy, je -- że_ -- li_ | kie_ -- _ dy,
Dziś_ być po_ -- trze -- ba.
}}
\addlyrics { \small {
Tę -- skli_ -- we ser_ -- -- ca z_ża -- lu o_ -- swo_ -- bo -- dził:
}}


W Betleem mieście Jezus się narodził,
Tęskliwe serca z żalu oswobodził:
Wesoło tedy, jeżeli kiedy,
Dziś być potrzeba.

Pasterze jemu wesoło śpiewali,
Wół z osłem parą w zimnie zagrzewali:
My z wesołością, z szczerą miłością,
Czołem mu bijmy.

Królowie wschodni za gwiazdy powodem
Zjechali z dary, poddaństwa dowodem:
My mu za złoto, z wielką ochotą
Serca oddajmy.

Maryja karmi, a Józef piastuje,
Małej dziecinie pilnie usługuje:
Więc ich przykładem, wierności śladem,
Służmy dziecinie.

Spraw to dziecino Jezu nasz kochany,
Niech w twojej łasce nie znamy odmiany:
Niech w doczesności, potem w wieczności,
Zawsze ci służym.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).