Śpiewnik kościelny/Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XXIII.\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp d4 f8 g8 a4 g4 | f8 f8 g8 f8 e4 d4 | \break
  \stemDown a'4 a8 b8 c4 a4 | c8 b8 d8 c8 b4 a4 \bar "." \break
  c4 bes8 a8 c4 a4 | g8 a8 bes8 a8 g4 a4 | \break
  \stemUp g4 a8 g8 a4 d,4 \bar "|." s1
 }
\addlyrics { \small {
 Ty, któ -- raś pię -- knie dni swo -- je skoń -- czy -- ła,
 I w_Pa -- le -- sty -- nie szczę -- śli -- wie za -- snę -- ła;
 Daj do -- brze sko -- nać, bez zma -- zy po -- czę -- ta
 Pa -- nien -- ko świę -- ta!
}}


Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła,
I w Palestynie szczęśliwie zasnęła;
Daj dobrze skonać, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina,
Uproś nam łaskę u swojego Syna,
I żal za grzechy, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Kiedy nam język śmiertelność skrępuje,
I myśli nasze rozum rozwięzuje,
Uproś nam skruchę, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Twój Syn a Bóg nasz był przy zejściu twojem,
Gdy będziem konać, świętem ciałem swojem
Niech nas posili, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Tobie dwunastu Kapłanów służyli,
Prosimy żeby i ci z tobą byli
Przy naszej śmierci, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Józef Panieństwu twemu poślubiony,
Ty z jednej a on także z drugiej strony,
Niech przy nas będzie, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Śmiertelne ciało ziemi zostawimy,
W godzinę śmierci duszęć oddajemy,
Do ręku twoich, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Ciebie do nieba z tryumfem Duchowie
Zaprowadzili święci Aniołowie;
Nam też dopomóż bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Szczęśliwaś, której panieńskiego ciała,
Śmierć się okrutna dotykać nie śmiała;
Broń nagłej śmierci, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Przez boleść twoją którąś w on czas miała,
Gdy Syn twój konał, tyś pod krzyżem stała,
Uproś dobrą śmierć, bez zmazy poczęta,
Panienko święta!

A że przy tobie dano Raj Łotrowi,
Za twą przyczyną i mnie grzesznikowi
Niech niebo dadzą, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

Szczęśliwyś Łotrze, że z litości swojej
Jezus z Maryją, był przy śmierci twojej;
Uproś lekką śmierć, bez zmazy poczęta
Panienko święta!

A ci którzy już dni swoje skończyli,
I straszny termin śmierci odprawili,
Niech mają pokój, pokój pożądany,
Jezu kochany!

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).