Śpiewnik kościelny/Pasterze paśli

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIEŚŃ XIII.
Starodawna.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemDown c4 c2 | bes4 \stemUp a8 [g8] f4 \bar ":|"
\stemDown a8 a8 a4 d4 | c4. (bes8) a4 \bar "|." \break
\bar "|:" c4 c2 | bes4 \stemUp a8 [g8] f4 \bar ":|"
\stemDown a8 a8 bes4 \stemUp g8 [e8] | f4. (g8) a4 | \break
\stemDown a8 a8 bes4 \stemUp g8 [e8] | f2 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Pa -- ster -- re pa_ -- śli trzo -- dy na przy -- ło_ -- gu;
A -- li A -- nie -- li wy -- śpie -- wu -- ją_ Bo_ -- gu,
wy -- śpie -- wu -- ją_ Bo -- gu:  
}}


Pasterze paśli trzody na przyłogu;
Ali Anieli wyśpiewują Bogu:

Chwała bądź Bogu na wysokiem niebie,
A pokój ludziom na nizkim padole.

Oznajmujemy niezmierne wesele,
Że się narodził Bóg w człowieczem ciele.

Idźcie, kwapcie się do Betleem miasta,
Znajdziecie dziecię położone w jasłkach.

Potem Anieli wnet od nich zniknęli,
Pasterze także do Betleem biegli.

I tak znaleźli jak Anioł powiedział,
Iż osioł z wołem nad nim klęcząc puchał.

A Józef stary kołysał dzieciątko,
Nynajże nynaj, miłe pacholątko.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).