Śpiewnik kościelny/O! Maryja Matko Boga

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O! Maryja Matko Boga
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XXII.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemDown a8 bes8 c4 a4 | bes8 a8 a4 g4 } \stemUp a8 g8 f4 f4 | \break
  bes8 a8 g4 g4 | a8 g8 f4 f4 | bes8 a8 g4 g4 | \break
  \stemDown c8 bes8 a4 a4 | bes8 a8 g4 g4 | c8 bes8 a4 c4 | \stemUp bes8 a8 g4 f4 \bar "|."
 }
\addlyrics { \small {
 O! Ma -- ry -- ja Mat -- ko Bo -- ga, Przed twym Tro -- nem
 niz -- ko pa -- dam, Hołd po -- win -- ny to -- bie skła -- dam.
 O! Ma -- ry -- ja bła -- gaj Sy -- na, Grzesz -- nych na -- dzie -- jo je -- dy -- na.
}}
\addlyrics { \small {
 Tyś na -- dzie -- ja mo -- ja dro -- ga;
}}


O! Maryja Matko Boga,
Tyś nadzieja moja droga;
Przed twym Tronem nizko padam,
Hołd powinny tobie składam.
O! Maryja błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna.

Sług twych wiernych usta głoszą,
Serca się nasze unoszą,
Gdy cię Matką być uznają,
Bo wszystko przez ciebie mają.
O! Maryja błagaj, i t. d.

Jam jest grzesznik wielce srogi,
A w łaskę boską ubogi,
Twych darów otwórz skarbnicę,
Niechaj się niemi nasycę.
O! Maryja i t. d.

Tyś jest Matką, więc ci składam:
Ciało, zmysły i czem władam;
Przyjmij serce w podarunku,
A pociesz mnie w mym frasunku.
O! Maryja i t. d.

Obłąkany Syn nie zginie,
Ni szczęścia swojego minie,
Gdy tylko do swego łona,
Przyjmie go twoja obrona.
O! Maryja i t. d.

Choćby Matka dzieciom miła,
Z pamięci ich wypuściła,
Ty wspierasz nasz niedostatek,
Przewyższasz miłość wszech matek.
O! Maryja i t. d.

Zamień w radość i mój smutek,
Daj już prośbie mojej skutek:
Bo póki się nie rozkruszę
W proch, od nóg twych się nie ruszę.
O! Maryja i t. d.

Gdy termin życia nadcjdzie,
A śmierć się już zbliżać będzie,
W ten czas miej o mnie staranie,
Oddal odemnie lękanie.
O! Maryja i t. d.

Gdy na mnie uderzą mdłości,
Straszne śmiertelne słabości,
Ratuj mnie w takim momencie,
Trwogi ostatniej odmęcie.
O! Maryja i t. d.

Gdy zaś zawrę me powieki,
Na niepoliczone wieki,
Otwórz mi niebieskie wrota,
Do szczęśliwego żywota.
O! Maryja i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).