Śpiewnik kościelny/Niech cię cnót twoich

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Niech cię cnót twoich
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ II.
O Świętym Józefie
Z łacińskiego: Te Joseph.


\relative g {
\clef tenor

\autoBeamOff

\stemUp g2 g4 g | \stemDown c2 c | d4 b c d | e2 d | \break
e2 d4 d | c2 b | \stemUp a4 a b a | g2 fis \bar "|." \break
\stemDown c'2 c4 c | d2 d | e4 c b c | d( e) c2 | \break
e2 e4 e | f2 d | c4 c b d | c2 c \bar "|." \break

} 
\addlyrics { \small {  
Niech cię cnót two -- ich po -- dzi -- wie -- niem zdję -- ci
Jó -- ze -- fie chwa -- lą A -- nio -- ło -- wie świę -- ci:
Niech chrze -- ści -- jań -- skie lu -- dy swe -- mi gło -- sy,
Wy -- no -- szą cno -- ty two -- je pod nie -- bio -- sy.
} }

Niech cię cnót twoich podziwieniem zdjęci
Józefie chwalą Aniołowie święci:
Niech chrześcijańskie ludy swemi głosy,
Wynoszą cnoty twoje pod niebiosy.

Tyś czystej Panny mąż panieństwem luby,
Godnym był święte z nią poprzysiądz śluby:
Tyś z nią panieńskim ozdobiony wieńcem,
Żył wraz młodzianem i wraz oblubieńcem.

Nie wiedząc jeszcze o niebieskiej cięży,
Gdy Panny brzemię myśl twoją ciemięży,
Anioł cię uczy, że się podobało,
Bogu wziąść z czystej Panny ludzkie ciało.

Tyś na swych rękach nosił Boga człeka,
Gdy do Egiptu z Maryją ucieka:
Tyś go w Solimie szukając ze łzami,
Z radością znalazł między doktorami.

Inni się z Bogiem cieszą, gdy powieki
Zamkną, a w niebie żyć zaczną na wieki;
Tyś jeden tylko między śmiertelnemi,
W twym domu z Bogiem wraz mieszkał na ziemi.

W Trójcy jedyny Boże, przez zasługi
Józefa, odpuść grzechów naszych długi:
By dusze nasze z brudu grzechów czyste,
Wstąpiły w niebo cnotom otworzyste.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).