Śpiewnik kościelny/Msza w czasie Wielkiego Postu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

MSZA
W czasie Wielkiego Postu.


Na Introit.\relative f{
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemUp g4 a g fis | g a \stemDown bes a \fermata | a bes c4. \stemUp f,8 | \break
   c'4. bes8 \stemUp a4 g \fermata \bar "." \stemDown bes2 a | d c | bes4 bes c4. bes8 | \break
   \stemUp a2 g | \stemDown bes a | d c | bes4 bes c4. bes8 | \stemUp a2 g \bar "|."
}
\addlyrics{ \small {
Już się za -- czy -- na o -- fia -- ra
Któ -- ra jak nas u -- czy wia -- ra,
Raz się, raz się od -- pra -- wi -- ła krwa -- wie,
Te -- raz, te -- raz wzna -- wia się bez -- krwa -- wie.
} }

Już się zaczyna ofiara
Która jak nas uczy wiara,
Raz się, raz się odprawiła krwawie,
Teraz, teraz wznawia się bezkrwawie.

Na ten widok męki Pana,
Co jest we mszy przedstawiana,
Niech się serca naszc kruszą,
Niech się do żalu poruszą.

Bo kogóż nie przejmie trwoga,
Na wspomnicnie śmierci Boga,
Kiedy konał wśród cierpienia,
Na krzyż wbity od stworzenia.

Płaczem dziś Jezu nad tobą,
Zapłaczmy raczej nad sobą:
Wszak to nasze grzechy były,
Które cię tak zamęczyły.

A i teraz gdy grzeszemy,
Na nowo cię krzyżujemy:
Co to za niewdzięcznoć sroga,
Wznawiać krwawe rany Boga.

O Jezu! przez twe zasługi,
Zgładź nam grzechów naszych długi,
A my tobie stanowimy,
Że cię już nie obrazimy.

Na Graduał.

Śpiewa się trzy razy: Któryś cierpiał i t. d. na str. 72.

Na Credo.

Wierzę mocno, ze Mszy Kyrie Ojcze, patrz na str. 299. — Melodyja jak: Ojcze Boże.

Na Offertorium.

Śpiewa się jedna lub dwie strofy jakiej Pieśni o Męce Pańskiej, np. Ogrodzie oliwny, lub Będąc przestraszony.

Na Sanctus i po Podniesieniu.

Aniołowie i t. d. ze Mszy Adwentowej na str. 912. — Melodyja jak tu na Introit. — lub Święty! ze Mszy Kyrie.

Na Agnus.

Baranku Boży, ze Mszy Kyrie Ojcze, str. 302. — Melodya jak: O duszo wszelka.
UWAGA. MSZA II na wielki Post: Nuż wszyscy, str. 687.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).