Śpiewnik kościelny/Msza na Uroczystości ŚŚ. Pańskich

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Msza II na Uroczystości NMP Msza na Uroczystości ŚŚ. Pańskich Msza za umarłych
Msza II na Uroczystości NMP Msza na Uroczystości ŚŚ. Pańskich Msza za umarłych

MSZA
Na Uroczystości ŚŚ. Pańskich.


Na Introit.

Uwaga W miejsce próżne oznaczone gwiazdkami kładzie się imię świętego albo świętej którego się pamiątka obchodzi, np. Stanisław, Antoni, Jadwiga, i t. p. — Jeżeli zaś imię jest jednosylabowe, to się śpiewa: Ponieważ tam Piotr ś. — jeżeli dwusylabowe, to: Ponieważ Marcin ś. — jeżeli czterosylabowe, to: Gdy Sebastyan ś. —\relative c'{
   \clef tenor
   \time 3/4

   \autoBeamOff

   \partial 4 \stemUp g8[ a] | \stemDown b2 b4 | b( a) b | d2( c4) | b4 r b | \break
   a2 b4 | c( e) d[ c] | b2. | a4 r \stemUp g8[ a] | \stemDown b2 b4 | \break
   b( a) b | d2( c4) | b4 r b | e2 d8[ c] b4( a) b | \break
   c2. | b4 r \stemUp g | g2 g4 | fis( \stemDown d') d | d2. | \stemUp g,2 \bar "|." \break
}
\addlyrics{ \small {
Dziś ra -- dość na Sy -- o -- nie
Gdy tam _* _* _* świę -- ty
Po swym chwa -- le -- bnym zgo -- nie,
Do chwa -- ły świę -- tych wzię -- ty,
Do chwa -- ły świę -- tych wzię -- ty.
} }
\addlyrics{ \small {
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ świę -- ta,
_ _ mę -- czeń -- skim _ _
_ _ _ _ _ wzię -- ta,
_ _ _ _ _ wzię -- ta.
} }

Z którego
Dla której
zasług wielkich,
Radują się Anieli,

I dawcę darów wszelkich,
Uwielbiają weseli.

Wyznawcy, Męczennicy,
I święlych Panien grono,
Radości uczestnicy,
Cześć niosą nieskończoną.

I my dziś wespół z niemi,
Wielbimy Boże ciebie,
Ufając iż z świętemi,
I nas umieścisz w niebie.Na Gloria.

Niech Bogu w niebie chwała,
Brzmi nigdy nieskończona:
Niech ziemia spocznie cała,
Pokojem obdarzona.

My dziś chwalimy ciebie,
My ciebie uwielbiamy,
O Ojcze coś jest w niebie!
My dzięki ci składamy.

O Synu Boży, Panie!
Coś u Ojca jedyny,
Tyś nasze przebłaganie,
Racz gładzić nasze winy.

Bo tym sam jesteś świętym,
Ty sam prawdziwym Bogiem,
Wraz z Duchem niepojętym,
U Ojca w szczęściu błogiem.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa pieśni o tym świętym luh świętej, którego się pamiątkę obchodzi: albo bierze się Graduał ze Mszy której z Przygodnych wraz z melodyją.

Na Credo.

W jednego Boga wierzę,
W Ojca wszechmogącego,
Z którego bytność bierze,
Co tylko stworzonego.

I w Syna mu równego,
Co zstąpił na tę ziemię
Od tronu ojcowskiego,
By zbawił ludzkie plemię.

Ten nad bieg przyrodzony,

Cudownie jest poczęty,
I z Panny narodzony,
Bóg prawy, niepojęty,

Klęcząc

Po śmierci zmartwychpowstał,
A potem wszedł do chwały,
I sędzią wszystkich został,
Da wyrok na świat cały.

Zarówno bez zachwiania,
Wierzę w Ducha świętego,
I czekam zmartwychwstania,
I życia szczęśliwego.

Na Offertorium.
Śpiewa się dalszy ciąg pieśni zaczętej na Graduał, albo bierze się Offertorium ze Mszy której z Przygodnych.
Na Sanctus.

Śpiewajmy z Aniołami:
O święty, święty, święty,
Pan co włada mocami,
W istności niepojęty

Majestat jego wielki,
I nigdy niezgłębiony,
Zdumiewa rozum wszelki,
Bo jest nieogarniony.

Po Podniesieniu.

O Jezu utajony!
W najświętszym Sakramencie,
Bądź od wszystkich uczczony,
Dziś i w każdym momencie.

Hosanna ci śpiewamy,
Coś zstąpił z wysokości,
Pamiątkę rozważamy,
Ku nam twojej miłości.

Na Agnus.

 
Baranku Boży, Panie!
Błagamy cię ze łzami,
Niech twoje zlitowanie,
Pokaże się nad nami.

Śpiewa się trzy razy.


uwaga. Na Mszach przygodnych dla odmiany w śpiewaniu, można brać z innej Mszy Graduał i Offertorium, albo Sanctus i po podniesieniu.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).