Śpiewnik kościelny/Elżbieto święta Luzytan (Węgierska) królowa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Elżbieto święta Luzytan (Węgierska) królowa
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XXV.
O Ś. Elżbiecie królowej Portug. — 8 Lipca.
i O Ś. Elżbiecie królowej Węgiers. — 19 Listop.
<<
 \new Voice = "melody" {
  \relative f {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 { 
  \stemUp f4 a8 g g4 f | \stemDown a8 a c a a4 \stemUp g
} \break

  \repeat volta 2 { 
  \stemDown c4 c8 c d4 d | e8 e f c d4 d | \break
  c8 bes \stemUp a4 g f 
} \break
  }
 } 
\new Lyrics {
 \lyricsto "melody" {
<<
  { El -- żbie -- to świę -- ta 
 
  <<
   { Lu -- zy -- tan }
%   \new Lyrics {
%    \set associatedVoice = "melody"
%   Wę -- gier -- ska
%   }
  >>
   kró -- lo -- wa,
  }
  \new Lyrics {
   \set associatedVoice = "melody"
   _ _ _ _ _ Wę -- gier -- ska _ _ _
  }
  \new Lyrics {
   \set associatedVoice = "melody"
   Na wspo -- mo -- że -- nie na -- sze bądź go -- to -- wa:
  }
>>
Ra -- tuj nas za -- wsze twe -- mi mo -- dli -- twa -- mi,
I za -- słu -- ga -- mi. 

 }
}
>>

Elżbieto święta

Luzytan
Węgierska
królowa,

Na wspomożenie nasze bądź gotowa:
Ratuj nas zawsze twemi modlitwami,
I zasługami.

Wszyslkieś swe skarby ubogim rozdała,
Sieroty, wdowy zawsześ wspomagała,
Chorym i nędznym łaskawieś służyła,
Pókiś tu żyła.

Ubogiś zakon Franciszka przyjęła,
I podłąś suknię za purpurę wzięła:
Dziwnie świat depcząc siebieś zwyciężała,
Ciało karała.

Spraw to u Boga twojemi modłami,
Niech pogardzamy świata marnościami,
Byśmy do nieba na gody trafili,
Tam z tobą żyli.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).