Śpiewnik kościelny/Anioł Wincenty, śliczność Wincenty

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wielki ozdobo zachodniego kraju Anioł Wincenty, śliczność Wincenty Barbaro święta! Patronko konania
Wielki ozdobo zachodniego kraju Anioł Wincenty, śliczność Wincenty Barbaro święta! Patronko konania

PIEŚŃ XIV.
O Świętym Wincentym Ferrerym.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemDown c2 (bes4) a4 | d4 (c4) bes4 a4 \fermata } a4 c4 c4 c4 | \break
  bes4. a8 bes8 [a8] g4 \fermata | a4 c4 c4 c4 | bes4. a8 bes8 [a8] g4 \fermata | \break
  c2 bes4 a4 \fermata \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  A -- nioł Win -- cen -- ty,
  Przy nie -- win -- no -- ści kan -- do -- rze,
  Go -- dzien za -- wsze być w_ho -- no -- rze,
  Win -- cen -- ty!
}}
\addlyrics { \small {
  Śli -- czność Win -- cen -- ty!
}}


Anioł Wincenty, Śliczność Wincenty!
Przy niewinności kandorze,
Godzien zawsze być w honorze, Wincenty!

Światłość Wincenty, Słońce Wincenty!
Mową pali serca lodne,
Przez pokutę czyniąc godne . . Wincenty!

Patron Wincenty, Mocny Wincenty!
Kto się do niego udaje,
Temu pomocy dodaje . . . . . . .Wincenty!

Życie Wincenty, Zdrowie Wincenty!
Ślepych, głuchych, konających,
Ratuje umierających . . . . . . . . Wincenty!

Miasto Wincenty, Wieża Wincenty!
Gdy nieszczęście kogo goni,
Modlitwami swemi broni . . . . . Wincenty!

Tryumf Wincenty, Szczęście Wincenty!
Wszakże z Bogiem tryumfuje,
Niechaj nas przed nim ratuje . Wincenty!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).