Śmigus (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Śmigus
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Śmigus..

Panieneczka mała
Rano dzisiaj wstała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.

Panieneczka mała
W kątek się schowała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.

Panieneczka mała
Sukienkę zmaczała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Choć się wody bała.


sVarB = { <c e>8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żartobliwie, niezbyt prędko." } r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> \bar ".|:" <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <b f'>8 r <g g'> <b f'> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <b f'> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <gis gis'> | % w1
<a d> r <a a'> <b f'> r <g g'> | <b f'> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | \bar ":|." <c e>4 r8 \crossStaff c4 r8 | \crossStaff c4 r8 r4 r8 \bar "|." }

sVarCp = { c4 r8 r4 r8 | c4 r8 r4 r8 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła Su -- kien -- kę zma -- cza -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Choć się wo -- dy ba -- ła. }

sVarA = { R2.*2 \bar ".|:" e4 g8 f4 a8 | g4.^( \slashedGrace c8) c4 r8 | d4 g,8 g([a]) b | c4. b4 r8 | a4 c8 b4 d8 | c4 e8 c4 b8 \breathe | % w1
a4 d8 b([a]) g | g4.( \slashedGrace c8 c4 r8 | R2.*3 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła W_ką -- tek się scho -- wa -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Bo się wo -- dy ba -- ła. }

sVarCrep = { c4 r8 r4 r8 | c,4 r8 r4 r8 | c'4 r8 r4 r8 | c,4 r8 e4 r8 | f8 r d g4 r8 | c,4 r8 e4 r8 | % w1
f4 r8 g4 r8 | c,4.( c4) r8 | c'4 r8 r4 r8 }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła Ra -- no dzi -- siaj wsta -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Bo się wo -- dy ba -- ła. }

sVarCk = { r4 r8 << { \crossStaff <e g>4 } \\ { c } >> r8 | << { \crossStaff <e g>4 } \\ { c, } >> r8 r4 r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 6/9 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto scherzando." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 6/8 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 6/8 \relative a, { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.